HOME
 
 

Geschiedenis bingo

Bingo, het spel waar jong en oud van houdt, heeft een kleurrijke geschiedenis die
teruggaat naar het Italië van rond 1530. Aanvankelijk werd het spel gespeeld als
een nationale loterij voor de Italianen. Toen het spel in de 18e eeuw overwaaide
naar Frankrijk ontstond de vorm van bingo zoals wij die nu kennen, met speel-
kaarten en hardop gelezen nummers.


In de 1800's werden educatieve bingo spelletjes populair. Zo ontwikkelden de Duitsers een
bingospel om kinderen rekenen bij te brengen en werden elders variaties bedacht als 'spelling
bingo' en 'geschiedenis bingo'.
 
Bingo bereikte Noord-Amerika in het begin van de twintigste eeuw. Een Amerikaanse straat-
venter ontdekte het spel in Duitsland en bracht het mee naar zijn thuisland. Daar aangeko-
men veranderde hij een aantal spelregels en noemde het spel 'beano', daar 'beans' (bonen)
werden gebruikt om de nummers te markeren. Zodra een speler een horizontale, verticale of
diagonale lijn vol had schreeuwde hij: "Beano!".

Het was een koude winteravond in 1929 toen een New Yorkse handelaar in speelgoed, ene
Edwin S. Lowe, op weg was naar een zakelijke afspraak in Jacksonville, Georgia.
Onderweg werd hij afgeleid door de felle lichten van een festival. Omdat hij wat tijd over had
besloot hij een kijkje te nemen, maar tot zijn teleurstelling waren alle tenten al dicht - op één
tent na, welke nog vol stond met mensen. Lowe ging op zijn tenen staan om over de menigte
heen te kijken. Hij kon nauwelijks geloven wat hij zag: een uitzinnig publiek dat geobsedeerd
leek door een spel met kaarten, bonen en een man die hardop nummers oplas.

Na zijn afspraak keerde Lowe terug naar New York. Nog onder de indruk van wat hij op het
festival gezien had, besloot hij een aantal vrienden uit te nodigen om het spel bij hem thuis te
komen spelen. Toen een vrouwelijke speler zó opgewonden van een volle kaart werd en niet
"Beano!" maar "Bingo!" riep, hernoemde hij het spel.

Lowe zag brood in het spel en besloot het op de markt te brengen. Aanvankelijk bracht hij
sets uit met 24 kaarten, maar al snel bleek dit tot meerdere winnaars per trekking te leiden.
Lowe besloot daarom een wiskunde professor, ene Carl Leffler, in te schakelen om het aantal
verschillende cijfercombinaties te vergroten. In korte tijd bedacht Leffler 6.000 verschillende
combinaties, wat uiteindelijk op zou lopen tot 1.474.200.

In de jaren 30 nam de populairiteit van het spel toe. Bingo kreeg door het steunen van goede
doelen steeds meer een maatschappelijk karakter. Met name in kerken, bij inzamelingsacties
en andere sociale gelegenheden werd het spel met veel enthousiasme gespeeld.
Vele jaren later is bingo nog altijd één van de grotere attracties op ieder evenement en ook
op internet heeft het spel zijn intrede gedaan - inclusief het steunen van goede doelen.
Marktleiders als nlbingo.nl en 777bingo.nl ontvangen dagelijks duizenden enthousiaste bingo
fans en dit aantal groeit met de dag!

HOME